Miljövänliga fordon

Trostek Transport gör sitt yttersta för att bedriva ett medvetet miljöarbete. Därför består vagnparken endast av nyare miljövänliga fordon, för att eliminera stillestånd efter vägen samt minska påverkan av vår vackra miljö.

För att minska företagets belastning på miljön ser vi till att...